• 1 - صفحه اصلی سابق
  • 2 1 - صفحه اصلی سابق
  • 3 - صفحه اصلی سابق
شانس - صفحه اصلی سابق
جــارو ربــاتیک 3 min - صفحه اصلی سابق

شیائومی تا به امروز

شاید برایتان جالب باشد که بدانید لوگو این برند دارای چه مفهومی است. اگر به لوگو آن دقت کنید، مانند برعکس شده یک عبارت چینی به معنای قلب است. همچنین لوگو mi مخفف شده عبارت Mobile Internet یا اینترنت موبایل و یا برخی دیگر معتقد هستند که این لوگو تجاری به عبارت Mission Impossible به معنای ماموریت غیرممکن نیز اشاره می‌کند.

دسته بندی های شیائومی

هوشمند 1 - صفحه اصلی سابق

ساعت هوشمند

ربات - صفحه اصلی سابق

جارو رباتیک

نظارتی - صفحه اصلی سابق

دوربین نظارتی

.png - صفحه اصلی سابق

کفش ورزشی

.png - صفحه اصلی سابق

جارو برقی

.png - صفحه اصلی سابق

روتر

.png - صفحه اصلی سابق

هندزفری

و شارژر - صفحه اصلی سابق

کابل و شارژر

شخصی - صفحه اصلی سابق

لوازم شخصی

گوشتی - صفحه اصلی سابق

پیچ گوشتی

بانک - صفحه اصلی سابق

پاور بانگ

هوا - صفحه اصلی سابق

تصفیه هوا

.png - صفحه اصلی سابق

ساندبار

ورزشی - صفحه اصلی سابق

لوازم ورزشی

خانگی - صفحه اصلی سابق

لوازم خانگی

زندگی - صفحه اصلی سابق
هوشمند jpg - صفحه اصلی سابق

ساعت هوشمند

ساعت هوشمند

خونه رو هوشمند کن

خونه رو هوشمند کن

زندگی - صفحه اصلی سابق

با دوربین خیالت راحت

با دوربین خیالت راحت

برندهای محبوب شیائومی

برندهای محبوب شیائومی