آیا دوربین‌های نظارتی شیائومی در شب ضبط می‌کنند؟

آیا دوربین‌های نظارتی شیائومی در شب ضبط می‌کنند؟ بله، دوربین‌های نظارتی شیائومی قابلیت ضبط تصاویر در شب را دارند. این دوربین‌ها با استفاده از تکنولوژی های مختلفی مانند تکنولوژی تقویت نور و LED های مادون قرمز، قادر به ضبط تصاویر با کیفیت در شرایط نور کم و تاریکی هستند. تکنولوژی تقویت نور به دوربین امکان مشاهده و ضبط تصاویر در شب را می‌دهد، زیرا با استفاده از این تکنولوژی، دوربین قادر به تشخیص و تقویت نور مادون قرمز است که توسط اشیاء و افراد در شب تابیده می‌شود. همچنین، برخی از دوربین‌های شیائومی دارای LED های مادون قرمز هستند که در شب نور مادون قرمز تابانده و به دوربین کمک می‌کنند تا تصاویر با کیفیتی در شرایط نور کم ضبط شوند. بنابراین، با استفاده از دوربین‌های نظارتی شیائومی می‌توانید تصاویر با کیفیتی در شب ضبط کنید.

آیا دوربین‌های نظارتی شیائومی در شب ضبط می‌کنند؟

نظر شما برای ما با ارزشه

دیدگاه خود را بنویسید