ترازوی هوشمند چه اطلاعاتی اندازه می‌گیرد؟

علاوه بر وزن، ترازوهای هوشمند ممکن است برخی اطلاعات دیگر را نیز اندازه گیری کنند. برخی از اطلاعات معمول شامل موارد زیر است:

  • وزن: وزن شما را اندازه گیری می‌کند و به شما نشان می‌دهد.
  • شاخص توده بدنی (BMI): با استفاده از ارتفاع و وزن شما، شاخص توده بدنی را محاسبه می‌کند.
  • درصد چربی بدن: درصد چربی بدن را می‌سنجد و به شما نشان می‌دهد.
  • درصد آب بدن: درصد آب موجود در بدن شما را نمایش می‌دهد.
  • عضله‌ها: مقدار عضلات در بدن شما را نشان می‌دهد.
ترازوی هوشمند چه اطلاعاتی اندازه می‌گیرد؟

نظر شما برای ما با ارزشه

دیدگاه خود را بنویسید